Συντήρηση

 

  Η συντήρηση του ανελκυστήρα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του, μετά την εγκατάσταση. Σκοπός είναι  να προλαμβάνει και να αντιμετωπίσει όλες τις επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την λειτουργία του εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία σε όλους τους χρήστες του ανελκυστήρα.
Η τακτική συντήρηση από την εταιρεία BBS ELAVATORS καλύπτει τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας και περιλαμβάνει :

  Αναλαμβάνουμε την τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα, η οποία πραγματοποιείται χρονικά ανάλογα με την κατηγορία του (μονοκατοικία, πολυκατοικία, νοσοκομεία, δημόσιο).  Με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών και την ομαλή λειτουργία η BBS ELAVATORS προσφέρει προγράμματα συντήρησης ανελκυστήρων σχεδιασμένα για κάθε ιδιαίτερη ανάγκη. Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας αναλαμβάνουν τόσο την τακτική συντήρηση του ασανσέρ  όσο και την έγκαιρη διάγνωση και επισκευή βλαβών.

Tags: , , , , ,

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies  για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.