Ανακαίνιση - Αναβάθμιση

 

  Η ανακαίνιση των παλαιών ανελκυστήρων είναι απαραίτητη προκειμένου αυτοί να εναρμονιστούν με τα πρότυπα της κοινής Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας,  ώστε να διασφαλιστεί το αναγκαίο επίπεδο ασφαλείας για τους επιβαίνοντες.

  H αναβάθμιση του ανελκυστήρα είναι απαραίτητη σε ανελκυστήρες άνω των 15 ετών, ώστε αυτοί να είναι ασφαλείς, λειτουργικοί και να εξοικονομούν ενέργεια. Η BBS Elevators είναι πρόθυμη να σας ενημερώσει για όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να σας προτείνει την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για την αναβάθμιση του ανελκυστήρα σας.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ:

  • Αντικαθίστανται τα επιμέρους παλιά εξαρτήματα των ανελκυστήρων  είτε επειδή έχουν υποστεί φθορά λόγο χρήσης τους είτε επειδή δεν πληρούν τις νέες προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.
  • Βελτιώνεται η αισθητική των παλαιών θαλάμων η οποία μειώνεται αισθητά με την πάροδο του χρόνου.
  • Επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία του ανελκυστήρα.
  • Πιστοποιείται ο παλαιός ανελκυστήρας και ανανεώνεται η άδεια  λειτουργίας του.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies  για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.