Συντήρηση

 

  Η συντήρηση του ανελκυστήρα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του, μετά την εγκατάσταση. Σκοπός είναι  να προλαμβάνει και να αντιμετωπίσει όλες τις επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την λειτουργία του εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία σε όλους τους χρήστες του ανελκυστήρα.
Η τακτική συντήρηση από την εταιρεία BBS ELAVATORS καλύπτει τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας και περιλαμβάνει :

 • Συντηρηση κάθε είδους ανελκυστήρα ή ανυψωτικό μηχανισμό.
 • Ασφάλεια για όλους τους ανελκυστήρες καθ’ όλη τη διάρκεια συντήρησης τους.
 • Παρέχει την δυνατότητα αποκατάστασης βλάβης επί 24ωρου βάσεως 7 ημέρες την εβδομάδα.
 • Επίβλεψη λειτουργίας του ανελκυστήρα
 • Λίπανση εξαρτημάτων ανελκυστήρα
 • Ρύθμιση των μηχανοκίνητων εξαρτημάτων ανελκυστήρα.
 • Συντήρηση ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ασανσέρ.
 • Επιμήκυνση του λειτουργικού χρόνου ζωής τους.
 • Διατήρηση των εγκαταστάσεων του ανελκυστήρα (μηχανοστάσιο-τροχοστάσιο) σε αρίστη κατάσταση
 • Παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα
 • Καθαρισμός πυθμένα - μηχανοστασίου - οροφής θαλάμου και το σύνολο του φρεατίου.
 • Το χρονικό περιθώριο παρουσίας μας στο έργο είναι εντός της ημέρας από την ειδοποίηση για βλάβη.

  Αναλαμβάνουμε την τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα, η οποία πραγματοποιείται χρονικά ανάλογα με την κατηγορία του (μονοκατοικία, πολυκατοικία, νοσοκομεία, δημόσιο).  Με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών και την ομαλή λειτουργία η BBS ELAVATORS προσφέρει προγράμματα συντήρησης ανελκυστήρων σχεδιασμένα για κάθε ιδιαίτερη ανάγκη. Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας αναλαμβάνουν τόσο την τακτική συντήρηση του ασανσέρ  όσο και την έγκαιρη διάγνωση και επισκευή βλαβών.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies  για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.