Νομοθεσία

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/β/2008:

  Νέοι ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 95/16/εκ και των προτύπων ΕΛΟΤ εν 81-1,2/1998 (Σήμανση CE).

Ανελκυστήρες που λειτουργούν με νόμιμη άδεια λειτουργίας πριν το 1978 οφείλουν να ελεγχτούν έως τις 31/12/2010.

Ανελκυστήρες που λειτουργούν με νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή προέγκριση εγκατάστασης) μετά το 1978 οφείλουν να ελεγχθούν έως 31/12/2012.

  Επισημαίνεται ότι όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί θα πρέπει να ελέγχονται στο εξής περιοδικά από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης κάθε 1 έως 5 χρόνια ανάλογα τη χρήση του.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies  για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.